Bedrijfslening2016-03-17T20:02:30+00:00
Een Bedrijfslening en/of -krediet is bedoeld voor ondernemers die een bedrijf willen starten, willen groeien met hun bedrijf of herfinanciering zoeken voor een bestaand krediet tegen een beter tarief en gunstige voorwaarden.
Voor starters kunnen we het hele traject van het schrijven van een ondernemersplan tot en met het verkrijgen van financiering begeleiden.

Belangrijke voordelen voor u zijn:

 • bepalen over welke periode u een vast rentepercentage betaalt;
 • vooraf bepalen in welke delen u de lening aflost;
 • per jaar extra kunnen aflossen zonder kosten tot een vooraf bepaald percentage van de lening;
 • zelf kunnen bepalen wanneer u geld opneemt.

Verplichtingen voor u zijn vaak:

 • zekerheden als onderpand inbrengen voor het verkrijgen van de lening;
 • het niet kunnen verkopen van het onderpand gedurende de looptijd van uw lening;
 • een vergoeding betaalt voor de mogelijkheid om deelopnames tot maximaal 2 jaar te kunnen doen;
 • een vergoeding betaalt als u meer aflost dan het bedrag waarvoor u heeft gekozen.

Investeringen kunnen zijn:

 • start van een bedrijf;
 • bedrijfsmiddelen;
 • deelname in een bestaand bedrijf;
 • groei van het bedrijf;
 • bedrijfsovername.

Daarnaast bieden wij ook andere financieringsoplossingen voor uw investeringen als blijkt dat een bedrijfslening niet mogelijk of niet geschikt is voor u.