Coaching en Burn out begeleiding2017-11-13T16:53:38+00:00

Coaching en Burn-out begeleiding
Gezond weer terug in uw bedrijf!

Coaching en Burn out begeleiding voor ondernemers

Burn out is in onze hectische maatschappij eenondernemer met Burnout steeds vaker voorkomend fenomeen aan het worden. Ook in ondernemersland is dit een groeiend probleem met als belangrijkste vraag: hoe nu verder met mijn onderneming, zowel tijdens als na mijn burn out? CompanyCoaches kan u daarbij helpen met burn out begeleiding, maar eerst een antwoord op de vraag: wat is een burnout en herken ik daar mezelf in? Lees hier meer over  op de pagina burn out kenmerken

Onze benadering van ondernemers met burn out verschijnselen

Wij zijn ervaringsdeskundige en geen therapeut, hetgeen in de doelgroep voor CompanyCoaches eerder een voordeel is dan een nadeel: wij zijn hier geweest, denken en handelen vanuit de praktijk en helpen u met onze kennis en ervaring snel weer in het zadel! Veel verzekeraars die een melding binnenkrijgen van een ondernemer in nood met burn out verschijnselen sturen een arbeidsdeskundige en daarna een maandelijkse vergoeding conform de polisvoorwaarden. Dat is prima benaderd, blust een klein deel van de brand, maar neemt de brandhaard niet weg!
Wij weten dat een ondernemer meer gebaat is bij een coach die weet waar deze ondernemer voor staat, wat hij doormaakt en hoe je dit het beste kan aanvliegen om hem echt te helpen:burn out begeleiding Door naast hem te gaan staan, hem te ondersteunen, te coachen en druk weg te nemen door zijn plaats in te nemen in zijn organisatie waar nodig! Een ondernemer thuis op de bank zetten voor langere tijd heeft geen zin en dat is ook niet wat hij of zij wil. Wij geloven in het aanpakken van het probleem op de werkvloer voor het beste en snelste resultaat. Afhankelijk van de hevigheid van de burnout kunnen we een behandelplan opstellen i.s.m. de huisarts, therapeut en sportinstructeur/revalidatiearts.

Basismodule burn out begeleiding

Wij hebben een basismodule die ingezet kan worden om een ondernemer intensief te begeleiden bij de terugkeer in zijn bedrijf. Belangrijk hierbij is dat de ondernemer het gevoel heeft dat hij er niet alleen voor staat en 24/7 back-up heeft van een coach.

In aanvang zetten we meer uren van coaching en begeleiding in om dit af te bouwen zodra we dit allemaal wenselijk achten. Alles gaat in overleg met de huisarts, de therapeut en de arbeidsdeskundige. Als dit in de juiste cadans gebeurt komt er geen terugval en kunnen we snel weer back tot business.

Aandachtspunten tijdens dit hele proces:ondernemer rotsvast

  • opbouwen wederzijds vertrouwen
  • wegnemen van de druk bij de ondernemer
  • achterhalen van de oorzaak van de burn out
  • samen zoeken naar een andere invulling van de probleempunten
  • begeleiding en coaching naar behoefte van de ondernemer

De basismodule burnout begeleiding bestaat uit 3 maanden begeleiding en coaching van de ondernemer met wekelijks 3 sessies van een dagdeel die gedurende de tijd afgebouwd gaan worden in tijdsduur. Omdat zekerheid en vertrouwen zeer belangrijk zijn in dit proces zijn we telefonisch 24/7 bereikbaar voor vragen, opvangen van een terugval of wat dan ook.

Zo brengen we u samen terug aan het roer!

Maak nu een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek!