Mediation2017-07-21T09:33:43+00:00

Als u in een conflict verzeild raakt met een persoon, een bedrijf of instantie en u komt er samen niet meer uit, dan hoeft u niet meteen een advocaat in te schakelen. Mediation is ook manier om uw conflict samen op te lossen en wordt steeds vaker toegepast. U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een mediator. Dat is iemand die is opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel.Mediation

Bij nagenoeg elk conflict kan Mediation worden toegepast. Voorwaarde daarbij is wel dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation, zich daar ook voor willen inzetten en er onderhandelingsruimte is. Tegenwoordig kunt ook kiezen voor online mediation via internet.

Wat is Mediation?

Dit is een vorm van vrijwillige conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar samen met de twee partijen op zoek gaat naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voor het gezamenlijk probleem. Dit conflict kan liggen op familiair vlak(echtscheiding), zakelijk vlak(compagnons in onmin), arbeidsgerelateerd(ontslag of langdurig ziek) of andere conflicten waarbij beide partijen bereid zijn er samen uit te komen…

Kortom: wiersema-mediation.nl kan u helpen met uw conflict!!